Sika® ViscoCrete®-5-800

Visokokvalitetni superplastifikator na bazi polikarboksilata s odgođenim vremenom vezivanja. Primjena: proizvodnja transportnih i visokovrijednih betona, vodonepropusnost, redukcija vode do 30%, samokompaktirajući beton. Način doziranja: dodavanjem u vodu ili svježi beton. 

Nova vrsta djelovanja Sika ViscoCrete 5-800 temelji se na mehanizmu elektrostatskog djelovanja i kemijske reakcije polimera s cementnim fazama i otklanjanju problema brzog skrućivanja dosadašnjih polimera.Ovo rezultira sljedećim odlikama betona:

  • Nema krutosti betona u usporedbi s betonom bez dodatka usprkos redukciji vode (30%)
  • Povećanje ranih tlačnih čvrstoća iskorištavanjem redukcije vode
  • Poboljšana ugradivost i zbijenost betona
  • Povećanje kemijske i mehaničke postojanosti
  • Povećan otpor karbonizaciji
  • Poboljšanje korozivne zaštite armature
  • Sika ViscoCrete 5-800 ne sadrži kloride i druge štetne materijale koji bi doveli do korozije armature. Sika ViscoCrete 5-800 se stoga može primjenjivati bez ograničenja kod armiranih i prednapregnutih betona.