Sika® ViscoCrete®-20 Gold

Sika® ViscoCrete® -20 Gold je vrlo snažan superplastifikator za visoku kvalitetu i postizanje odličnih svojstava betona u proizvodnji betonskih prefabrikata

Bolja disperzija i vlaženje cementa, smanjeno trenje između agregata i cementa, visoka redukcija vode, povećana efikasnost, produljeni početak vezivanja, produljena ugradivost, smanjeno ili potpuno bez skupljanja, visoke rane i konačna tlačna čvrstoća, bolja površina betona