Brza i svestrana proizvodnja panela

Proizvođači panela za izolaciju zidova, pregrada, stropova ili povišenih podova imaju izuzetne koristi od brze proizvodnje i nizak negativni otisak tvornice zbog korištenja SikaMelt ljepila.     

Reaktivna poliuretanska ljepila pružaju visoku inicijalnu snagu u kombinaciji s dugotrajnošću laminiranih panela.

Istovremeno, omogućavaju i veću brzinu proizvodnje jer panelima je moguće rukovati i dalje ih obrađivati odmah nakon lijepljenja. 

Vatrootpornost i Euro-klasifikacija: A2:s1:d0 reakcija na vatru.
 

An interior of a house showing hard laminated panels
UDOVOLJAVA
IHD i JAS II standardima u drvenim podovima
BEZ SUŠENJA
ili vremena čekanja zbog 100% krute tvari u vrućem ljepilu

SikaMelt i SikaForce rješenja za brzu i svestranu proizvodnju panela

A wide range of substrate and core material sandwich panel combinations

Poliuretanska ljepila SikaMelt i SikaForce diljem svijeta se koriste u proizvodnji laminiranih kompozitnih panela te lijepe vrlo širok raspon podloga.     

Vruća ljepila omogućavaju trenutačno rukovanje, a jedno-komponenta i dvo-komponentna PUR ljepila pružaju svestranost  

Vatrootpornost i Euro-klasifikacija SikaMelt i SikaForce formula 

Izuzetna trajnost na koju se moguće osloniti 

Najbolji preporučeni proizvodi za građevne panele

SikaForce®-7100 Range

Easy processing moisture curing one component PUR adhesive ideal for open cell and fibrous substrates.