Rezultati pretrage  479  in 2,464 s
           
No Preuzimanje/Ime Tip dokumenta Jezik Format Veličina
1 Addiment aerant LPS A-94 Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,17 MB
Addiment aerant LPS A-94

Short description

Addiment aerant LPS A-94 se koristi za proizvodnju morta i betona s visokom otpornošću na mraz i sol.

Datum: 04.07.12.
Sika-LPS-A94-prije-Sika-Addi.pdf
Preuzimanje pdf

2 Antisol-E Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,13 MB
Antisol-E

Short description

Sredstvo za njegu betona

Datum: 04.07.12.
Antisol-E.pdf
Preuzimanje pdf

3 Dursiquar N (VP) Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,06 MB
Dursiquar N (VP)

Short description

Suhi posip za površinsko ojacavanje betonskih podova na bazi kvarcnog pijeska

Datum: 04.07.12.
DursiquarN-.pdf
Preuzimanje pdf

4 Friazinc R Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,05 MB
Friazinc R

Short description

Friazinc R je dvokomponentni, bogato pigmentirani temeljni premaz s visokim udjelom cinka na bazi epoksidne smole za metale.

Datum: 04.07.12.
SikaCor-Zinc-R-Frianzinc-R-.pdf
Preuzimanje pdf

5 Glassmat G 120 Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,10 MB
Glassmat G 120

Short description

Geotekstil na bazi polipropilena PP.

Datum: 04.07.12.
Glassmat-G-120-.pdf
Preuzimanje pdf

6 Icosit 6630 high-solid Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,07 MB
Icosit 6630 high-solid

Short description

Univerzalni debeloslojni premaz za zaštitu od korozije
i atmosferilija sa nanošenjem direktno na čelik, galvanizirani
čelik,nemetale,plastiku i drvo.

Datum: 04.07.12.
SikaCor-Icosit-6630-highsoli.pdf
Preuzimanje pdf

7 Icosit CorroTop Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,06 MB
Icosit CorroTop

Short description

1-komponentni premaz na bazi umjetnih smola sa otapalom za željezo i cink

Datum: 04.07.12.
Sika-CorroTop-prije-Icosit-C.pdf
Preuzimanje pdf

8 Icosit EG-System Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,11 MB
Icosit EG-System

Short description

Icosit 288 AS se koristi kao unutarnji premaz za čelicne tankove za skladištenje zapaljivih tekućina.

Datum: 04.07.12.
SikaCor-Icosit-288-AS-.pdf
Preuzimanje pdf

9 Icosit EG-System Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,06 MB
Icosit EG-System

Short description

Robusna koroziona zaštita željeza, pocinčanog željeza i aluminija s trajnim dekorativnim djelovanjem.

Datum: 04.07.12.
SikaCor-Icosit-EG1-.pdf
Preuzimanje pdf

10 Icosit Elastomastic TF Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,09 MB
Icosit Elastomastic TF

Short description

Dvokomponentni elastični zaštitni premaz bez otapala za čelik
i beton na osnovi kombinacije epoksidnih i poliuretanskih smola.

Datum: 04.07.12.
Sika-Elastomastic-TF-prije-I.pdf
Preuzimanje pdf

11 Icosit Poxicolor Plus Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,06 MB
Icosit Poxicolor Plus

Short description

Epoksidna kombinacija niskog udjela otapala za čelicne i
galvanizirane površine

Datum: 04.07.12.
Sika-Poxicolor-Plus-prije-Ic.pdf
Preuzimanje pdf

12 Igolflex N Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,31 MB
Igolflex N

Short description

Igolflex® N je jednokomponentni, fleksibilni premaz bez otapala, visoke gustoće, na bazi emulzije bitumenske gumene emulzije. Hidroizolacija svih tipova podzemnih građevina od betona i zaštita od prodora vode

Datum: 04.07.12.
Igolflex-N-.pdf
Preuzimanje pdf

13 Inertol Poxitar F Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,06 MB
Inertol Poxitar F

Short description

Epoksi-antracen uljna kombinacija, robustan premaz za beton i metale

Datum: 04.07.12.
Sika-Poxitar-F-prije-Inertol.pdf
Preuzimanje pdf

14 Intraplast-A Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,08 MB
Intraplast-A

Short description

Dodatak mortu

Datum: 19.04.13.
Intraplast-A-sivi-prah-.pdf
Preuzimanje pdf

15 Microsoft Word - PDS_minipack_quick_fixing_mortar_hr Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,09 MB
Microsoft Word - PDS_minipack_quick_fixing_mortar_hr

Datum: 01.08.12.
Sika_MiniPack-Quick_Fixing_Mortar.pdf
Preuzimanje pdf

16 Microsoft Word - PDS_Sika_MRP_Aluminium_hr.doc Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,10 MB
Microsoft Word - PDS_Sika_MRP_Aluminium_hr.doc

Datum: 24.05.18.
PDS_Sika_MRP_Aluminium_hr.pdf
Preuzimanje pdf

17 Microsoft Word - PDS_Sika_Multiseal-BT_hr Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,08 MB
Microsoft Word - PDS_Sika_Multiseal-BT_hr

Datum: 01.08.12.
Sika_Multiseal-BT.pdf
Preuzimanje pdf

18 Microsoft Word - PDS_Sika_PVC_P_Vodene brtve_DIN_18541_hr Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,39 MB
Microsoft Word - PDS_Sika_PVC_P_Vodene brtve_DIN_18541_hr

Short description

PVC traka za brtvljenje spojeva

Datum: 01.05.16.
Sika-Vodene-brtve.pdf
Preuzimanje pdf

19 PDS Sika WT 200P Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,09 MB
PDS Sika WT 200P

Short description

Dodatak za vodonepropusnost i zaštitu betona kristalizacijom

Datum: 23.03.15.
SikaWT-200P.pdf
Preuzimanje pdf

20 PDS_Sarnafil_TG_20_WW_hr.pdf Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 1,24 MB
PDS_Sarnafil_TG_20_WW_hr.pdf

Datum: 09.03.18.
PDS_Sarnafil_TG_20_WW_hr.pdf
Preuzimanje pdf

21 PDS_Sika_MonoTop_108_Waterplug_hr.docx Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,14 MB
PDS_Sika_MonoTop_108_Waterplug_hr.docx

Datum: 09.03.18.
PDS_Sika_MonoTop_108_Waterplug_hr.pdf
Preuzimanje pdf

22 PDS_Sika_MonoTop_109_Waterproofing_hr.docx Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,14 MB
PDS_Sika_MonoTop_109_Waterproofing_hr.docx

Datum: 09.03.18.
PDS_Sika_MonoTop_109_Waterproofing_hr.pdf
Preuzimanje pdf

23 PDS_Sika_MonoTop_112_MultiUse_Repair_hr.pdf Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,13 MB
PDS_Sika_MonoTop_112_MultiUse_Repair_hr.pdf

Datum: 12.03.18.
PDS_Sika_MonoTop_112_MultiUse_Repair_hr.pdf
Preuzimanje pdf

24 PDS_Sika_Teak_Oil_Neutral_hr Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,11 MB
PDS_Sika_Teak_Oil_Neutral_hr

Datum: 26.10.16.
Sika Teak Oil Neutral - PDS.pdf
Preuzimanje pdf

25 PDS_SikaCeram_270_MultiFlow_IT_hr.docx Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,19 MB
PDS_SikaCeram_270_MultiFlow_IT_hr.docx

Datum: 23.05.18.
PDS_SikaCeram_270_MultiFlow_IT_hr.pdf
Preuzimanje pdf

26 pds_Sikafloor_marine_PU_RED_hr.doc Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,13 MB
pds_Sikafloor_marine_PU_RED_hr.doc

Datum: 24.05.18.
PDS_Sikafloor_marine_PU_RED_hr.pdf
Preuzimanje pdf

27 PDS_Sikasil_Color Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,09 MB
PDS_Sikasil_Color

Datum: 10.11.15.
Sikasil_Color.pdf
Preuzimanje pdf

28 Plastocrete-N Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,10 MB
Plastocrete-N

Datum: 29.03.17.
Plastocrete-N.pdf
Preuzimanje pdf

29 S-bocni slivnik-PVC Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,18 MB
S-bocni slivnik-PVC

Datum: 29.03.17.
S-bocni slivnik-PVC.pdf
Preuzimanje pdf

30 S-drain-PVC Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,15 MB
S-drain-PVC

Datum: 29.03.17.
S-drain-PVC.pdf
Preuzimanje pdf