Rezultati pretrage  70  in 571,6 ms
           
No Preuzimanje/Ime Tip dokumenta Jezik Format Veličina
1 Ambitions_7_final.pdf Brošure Hrvatski pdf 3,15 MB
Ambitions_7_final.pdf

Datum: 03.12.19.
Ambitions_7_final.pdf
Preuzimanje pdf

2 Ambitions_CRO.pdf Brošure Hrvatski pdf 4,13 MB
Ambitions_CRO.pdf

Datum: 13.02.17.
Ambitions_CRO.pdf
Preuzimanje pdf

3 Ambitions_CRO_broj 2.pdf Brošure Hrvatski pdf 2,36 MB
Ambitions_CRO_broj 2.pdf

Datum: 08.06.17.
Ambitions_CRO_broj 2.pdf
Preuzimanje pdf

4 Ambitions_CRO_broj 3.pdf Brošure Hrvatski pdf 2,10 MB
Ambitions_CRO_broj 3.pdf

Datum: 11.10.17.
Ambitions_CRO_broj 3.pdf
Preuzimanje pdf

5 Ambitions_CRO_broj4_final.pdf Brošure Hrvatski pdf 2,22 MB
Ambitions_CRO_broj4_final.pdf

Datum: 04.12.17.
Ambitions_CRO_broj4_final.pdf
Preuzimanje pdf

6 Antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija Brošure Hrvatski pdf 3,52 MB
Antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija

Short description

Praktični sustavi premaza za sve važne primjene

Datum: 04.07.12.
Antikorozivna-zatita-elinih-.pdf
Preuzimanje pdf

7 Booklet - Sika dodaci za betone i mortove Brošure Hrvatski pdf 1,87 MB
Booklet - Sika dodaci za betone i mortove

Short description

Sika dodaci za betone i mortove

Datum: 12.11.12.
Booklet-Dodaci-za-betone-i-mortove.pdf
Preuzimanje pdf

8 Brošura Sika hidroizolacije krovova Brošure Hrvatski pdf 6,42 MB
Brošura Sika hidroizolacije krovova

Short description

Brošura Sika hidroizolacije krovova

Datum: 11.01.18.
Sika-krovopokrivanje.pdf
Preuzimanje pdf

9 CjenikKatalog_2020_LR.pdf Brošure Hrvatski pdf 8,54 MB
CjenikKatalog_2020_LR.pdf

Datum: 23.03.20.
CjenikKatalog_2020_LR.pdf
Preuzimanje pdf

10 Concrete_Održiva rješenja_HR_final.pdf Brošure Hrvatski pdf 1,29 MB
Concrete_Održiva rješenja_HR_final.pdf

Datum: 23.04.20.
Concrete_Održiva rješenja_HR_final.pdf
Preuzimanje pdf

11 Elastično hidroizoliranje podrumskih konstrukcija Brošure Hrvatski pdf 5,42 MB
Elastično hidroizoliranje podrumskih konstrukcija

Short description

Elastično hidroizoliranje podrumskih konstrukcija sa
Sikaplan® membranama

Datum: 04.07.12.
Elastino-hidroizoliranje-pod.pdf
Preuzimanje pdf

12 EmotionFloor Brošure Hrvatski pdf 0,68 MB
EmotionFloor

Short description

EmotionFloor brošura. Kreativne tehnike obrade poda i zida.

Datum: 05.12.18.
EmotionFloor_Brosura.pdf
Preuzimanje pdf

13 FFI_brošura.pdf Brošure Hrvatski pdf 36,80 MB
FFI_brošura.pdf

Datum: 25.01.17.
FFI_brošura.pdf
Preuzimanje pdf

14 Flooring brošura.pdf Brošure Hrvatski pdf 32,50 MB
Flooring brošura.pdf

Datum: 23.05.18.
Flooring brošura.pdf
Preuzimanje pdf

15 Flooring_Održiva rješenja_final.pdf Brošure Hrvatski pdf 4,02 MB
Flooring_Održiva rješenja_final.pdf

Datum: 29.05.20.
Flooring_Održiva rješenja_final.pdf
Preuzimanje pdf

16 Flooring_Technology and Concepts_CRO.pdf Brošure Hrvatski pdf 32,51 MB
Flooring_Technology and Concepts_CRO.pdf

Datum: 12.02.18.
Flooring_Technology and Concepts_CRO.pdf
Preuzimanje pdf

17 Hidroizolacija spremnika čiste i pitke vode Brošure Hrvatski pdf 5,16 MB
Hidroizolacija spremnika čiste i pitke vode

Short description

Hidroizolacija spremnika čiste i pitke vode. Sika® sistemi i koncepti

Datum: 04.07.12.
Spremnici-iste-i-pitke-vode.pdf
Preuzimanje pdf

18 Hidroizolacije podzemnih građevina Brošure Hrvatski pdf 1,47 MB
Hidroizolacije podzemnih građevina

Short description

Sika® rješenja za hidroizolacije podzemnih građevina

Datum: 04.07.12.
Sika-rjeenja-za-hidroizolaci.pdf
Preuzimanje pdf

19 Integrirana Hidroizolacija Brošure Hrvatski pdf 0,85 MB
Integrirana Hidroizolacija

Short description

Integrirana Hidroizolacija Sika® sistemi i koncepti

Datum: 04.07.12.
Integrirana-hidroizolacija.pdf
Preuzimanje pdf

20 Krovni hidroizolacijski sistemi Brošure Hrvatski pdf 0,40 MB
Krovni hidroizolacijski sistemi

Short description

Krovni hidroizolacijski sistemi sa Sikalastic® tekućim membranama

Datum: 04.07.12.
Krovni-hidroizolacijski-sist.pdf
Preuzimanje pdf

21 Marine Brošure Hrvatski pdf 1,47 MB
Marine

Short description

Marine-elastična ljepila i brtvila

Datum: 04.07.12.
Marine-broura.pdf
Preuzimanje pdf

22 Marine brošura.pdf Brošure Hrvatski pdf 14,53 MB
Marine brošura.pdf

Datum: 02.02.18.
Marine brošura.pdf
Preuzimanje pdf

23 Microsoft Word - Method Statement - Sikalastic 612_SBO.doc Brošure Hrvatski pdf 2,49 MB
Microsoft Word - Method Statement - Sikalastic 612_SBO.doc

Datum: 24.09.13.
Method-Statement-Sikalastic612.pdf
Preuzimanje pdf

24 Priručnik Sika Carbodur software Brošure Hrvatski pdf 4,33 MB
Priručnik Sika Carbodur software

Datum: 28.05.14.
Prirucnik-za_koristenje_Sika_CarboDur_software.pdf
Preuzimanje pdf

25 Priručnik za prekid kapilarne vlage Injektiranjem Brošure Hrvatski pdf 0,83 MB
Priručnik za prekid kapilarne vlage Injektiranjem

Short description

Priručnik za prekid kapilarne vlage Injektiranjem

Datum: 25.07.12.
prirucnik_za_prekid_kapilarne_vlage_injektiranjem.pdf
Preuzimanje pdf

26 Priručnik za varenje Sika PVC vodenih brtvi_Sika spojni nož Brošure Hrvatski pdf 1,29 MB
Priručnik za varenje Sika PVC vodenih brtvi_Sika spojni nož

Short description

Prirucnik za varenje Sika PVC vodenih brtvi_Sika spojni nož

Datum: 05.10.16.
Prirucnik-za-varenje-Sika-PVC-vodenih-brtvi_Sika-spojni-noz.pdf
Preuzimanje pdf

27 Refurbishment.pdf Brošure Hrvatski pdf 33,78 MB
Refurbishment.pdf

Datum: 02.02.18.
Refurbishment.pdf
Preuzimanje pdf

28 Roofing brošura.pdf Brošure Hrvatski pdf 6,42 MB
Roofing brošura.pdf

Datum: 23.05.18.
Roofing brošura.pdf
Preuzimanje pdf

29 Schonox - Katalog 2015 Brošure Hrvatski pdf 8,73 MB
Schonox - Katalog 2015

Datum: 25.02.15.
Schonox-2015.pdf
Preuzimanje pdf

30 Sika Ambitions_broj 5.pdf Brošure Hrvatski pdf 3,26 MB
Sika Ambitions_broj 5.pdf

Datum: 12.04.18.
Sika Ambitions_broj 5.pdf
Preuzimanje pdf