Naši proizvodi na Vašim policama u trgovini

Sika-u možete pronaći i na policama naših partnera u trgovinama građevinskim materijalom, trgovinama bojama i lakovima, specijaliziranim trgovinama, velikim prodajnim centrima… Sika na Vaše police u trgovini donosi proizvode u koje je ugrađeno 100 godina iskustva sa najvećih svjetskih gradilišta i najnovija tehnološka dostignuća.