Otkako je Kaspar Winkler utemeljio Sika-u 1910. godine u Zürichu, konstrukcije vezane uz vodu postaju temeljni dio aktivnosti kompanije. Prva 'voda' u koju je Sika bila uključena bilo je brtvljenje tunela Gotthard željeznica. Sva brtvljenja od prodora vode u tunelu je trebalo napraviti prije nego je linija završila proces elektrifikacije. Nakon uspjeha projekta Gotthard, fokus na rješenja vezana za vodu su dobila veliku važnost u aktivnostima tvrtke.
Razvoj složenih tehničkih procesa i stalno poboljšavanje naših proizvoda dovelo je do toga da je Sika priznata u svijetu kao specijalist za sve gradnje vezane s vodom. S globalnom prisutnošću u 90-tak zemalja, Sika je svoju strategiju usmjerila na svježu vodu pod optimalnim uvjetima i za transport otpadnih voda bez ugrožavanja okoliša i pročišćavanje vode u prikladnim spremnicima.

Za sve vodonepropusne spremnike primjenjuju se sljedeća dva načela:

 • tekućine pohranjene u spremniku ne smije procuriti u okolno tlo
 • tekućine pohranjene u spremniku ne smiju biti zagađene agresivnim tekućinama iz okoliša

Kao posljedica toga, spremnici moraju biti zabrtvljeni izvana i iznutra.
Zbog toga se koriste različiti sustavi kao npr. vodonepropusne betonske mješavine kao i ekološki sigurni mineralni premazi koji pokrivaju cijelu površinu ili oblaganje spremnika hidroizolacijskim membranama.

PITKA VODA- SIKA MEMBRANA ZA UNUTARNJE OBLAGANJE SPREMNIKA

Kada bismo u jednoj rečenici trebali argumentirati 'zašto membrana u spremniku pitke vode?' odgovor bi bio slijedeći: protiv agresivnih voda i utjecaja kamenca, pri propuštanja strukturnih pukotina koje su posljedica slijeganja ili kretanja tla i potresa, jedino elastične hidroizolacijske membrane mogu apsorbirati sva ta kretanja, i trajno brtviti 'žive' pukotine. Oblaganje kompletne unutrašnjosti spremnika takvim trajno elastičnim sustavom u praksi pokazuje izvrsne rezultate i potpunu vodonepropusnost.

ŠTO JE SIKAPLAN WT-4220 MEMBRANA?

Opis: Sikaplan® WT 4220-15C je hidroizolacijska membrana za unutarnje oblaganje zatvorenih spremnika za pitku vodu, na bazi fleksibilnog poliolefina (FPO-PE), armirana staklenim vlaknima.
Posjeduje odobrenja za kontakt s pitkom vodom:
Product Declaration EN 13361 - Geosynthetic barriers - Characteristics required for use in the construction of reservoirs and dams.CE-Approval No. 1349-CPD.
Nacionalna odobrenja za kontakt sa pitkom vodom: Germany: W270, KTW.
Switzerland: SVGW, BAG.
United Kingdom: WRAS: BSI 6920 cold and hot water (60°C)

Za Vas kao investitora i/ ili vlasnika ili vodoopskrbnu službu važno je napomenuti prednosti :

 • Proizvod udovoljava higijenskim zahtjevima za kvalitetnu pitku vodu
 • Kratko potrebno vrijeme prekida isporuke vode- jednostavna i brza ugradnja
 • Dugotrajan i financijski isplativ hidroizolacijski sustav
 • Dugotrajno iskustvo i kompetencije Sika-e u hidroizolacijama (reference)
 • Sustav koji štiti betonsku konstrukciju od utjecaja agresivne meke vode za beton i koroziju
 • Kompatibilnost sa svim pogodnim kemikalijama za tretiranje vode i čišćenje
 • Jednostavno za čišćenje i zahtijeva malo održavanja
 • Ne sadrži otapala, fungicide, teške metale, ili plastifikatore

Obilježja Sikaplan® WT 4220-15C :

 • ne sadrži otapala, fungicide, teške metale, halogene, ili plastifikatore
  visoka vlačna čvrstoća i izduljenje
 • odobrena za kontakt sa pitkom vodom, udovoljava visoke higijenske zahtjeva (npr. Njemačke standarde)
 • otporna na mikroorganizme
 • fiziološki bezopasna i za okoliš neutralna ( bez lako hlapljivih i izlučivih materijala)
 • dobra sposobnost premošćivanja pukotina (premošćivanje pukotina podloge do 4 mm širine)
 • kompatibilnost sa svim pogodnim kemikalijama za tretiranje vode i čišćenje
 • pogodna za kontakt sa kiselom mekom vodom ( niska vrijednost pH agresivna za betonsku podlogu)
 • može se ugraditi na vlažne ili mokre podloge
 • dugotrajan i financijski isplativ hidroizolacijski sustav

Tehnički podaci, mehaničke i fizikalne karakteristike navedene detaljno u tehničkom listu proizvoda na adresi http://hrv.sika.com/dms/getredirect.get/hr01.webdms.sika.com/255

Očekivana dugotrajnost

Sika/Sarnafil hidroizolacijske membrane proizvedene su u skladu s važećim europskim i domaćim standardima, te svaka posjeduje dokument o ispitivanju materijala, tehnički list proizvoda te svoju specifičnu namjenu.

Želimo svratiti pozornost na kvalitetu TPO hidroizolacije u obliku fleksibilnih membrana za hidroizoliranje spremnika za pitku vodu.

Sika, kao velika multinacionalna kompanija, sa svojim sestrinskim tvrtkama čini jednog od najvećih proizvođača sintetičkih membrana na svijetu preko 80 godina. Mi smo prvu membranu proizveli još 1936. godine. Tijekom svih tih godina proizvodnje konstantno smo poboljšavali i ulagali u kvalitetu i dugotrajnost materijala. Kvaliteta danas bazirana je na visokim standardima i normama koje propisuju sve elemente koji su potrebni za „normalan“ (očekivani period trajanja proizvoda) život proizvoda.

Membrane na bazi TPO-a su premium proizvodi u smislu dugotrajnosti i kvalitete materijala.

Čišćenje i dezinficiranje u spremnicima pitke vode sa Sikaplan WT-4220 membranom. 
Ovo je poglavlje od izuzetne važnosti te su svi detalji dostupni na zahtjev prilikom razrade projekta.

Pomoćni materijal i pribor

Uz Sikaplan WT 4220-15 C membranu osigurani su svi pomoćni materijali i pribor kao što su:

Sikaplan WT pričvrsni profili PE; podložni geotekstil ; Sarnafil T prep. za pripremu varova itd.

Također je važno da radove izvodi školovani izvođač, odnosno onaj koji je prošao školovanje u trening centru Sika Croatia d.o.o. pod nadzorom naših inženjera, odradio barem nekoliko zahtjevnijih hidroizolacija PVC ili TPO membranom i prošao kontrolu od naših stručnih osoba, gdje smo uvidjeli da je isti radove izveo prema pravilima struke.
Cijela procedura jedinstvena je za Sika-u globalno i dio je naših korporativnih pravila i normi, preslikanih na lokalno tržište.

Metoda ugradnje hidroizolacijske membrane za spremnike pitke vode

Postavljanje geotekstila kod hidroizolacije spremnika pitke vode
yes

Sikaplan WT-4220, primjer izvođenja : postava geotekstila

Postava pričvrsnog profila

Sikaplan WT-4220, primjer izvođenja: postava Sikaplan WT pričvrsnog profila PE

Sikaplan WT-4220, primjer izvođenja: postava Sikaplan WT-4220 membrane

Obrada detalja Sikaplan WT-4220 membranom

Gotovi detalj prodora cijevi Sikaplan WT-4220 mebranom

Kontrola kvalitete izvedenih radova

 • Testiranje zavarenih spojeva se izvodi u ovisnosti o specifičnostima projekta i/ili dostupnoj opremi.
 • Mi preporučujemo izradu skice svih detalja preklopa – spojeva i kontrola svih spojeva nakon završenog postupka varenja.
yes

Npr. detalj spoja membrane na Sikaplan WT pričvrsni profil PE

yes

Prodor cijevi s dvostrukom spojnicom flanže.

Zaključno:

Prema zahtjevima projekta i traženoj sigurnosti razrađuje se cijeli projekt u dogovoru s projektantom i/ili investitorom, te se svi detalji razrade prema specifičnim situacijama na objektu, uz veliku mogućnost izbora odgovarajućih glavnih i pomoćnih proizvoda/materijala. Sika AG je u mogućnosti ponuditi cjelovito rješenje za hidroizolaciju spremnika pitke vode što omogućava investitoru mogućnost lakšeg kombiniranja potrebnih rješenja kao i odlične logističke uvjete u vezi naručivanja i dopreme proizvoda na gradilište prema terminskim planovima građenja. Sve zajedno doprinosi visokom stupanj konačne sigurnosti, kako za izvođača radova tako i za samog investitora.