Hidroizolacija balkona i terasa

Sika® SealTape-S

Elastična traka za perimetarska brtvljenja (spoj poda i zidova u mokrim prostorima, prodori cijevi, bazena, itd.). Dio sistema SikaTop Seal, Sikalastic i SikaCeram. Ne upotrebljava se sama, može se zavarivati vrućim zrakom. Primjena: polaže se u prvi sloj hidroizolacijske mase i po cijeloj površini prevlači drugim slojem hidroizolacije. 

SikaTop® Seal-107

Dvokomponentni hidroizolacijski mort niskog modula elastičnosti, obogaćen polimerima. Primjena: kao hidroizolacijski sloj bazena, podruma, terasa, kupaonica, rezervoara, betonskih cijevi, mostova, kanala. Kod većih deformacija potrebno je ugraditi PP mrežicu za armiranje. Ugradnja: nanosi se nazubljenim gleterom maksimalne debljine 2 mm po sloju, preporuka 2 sloja po 2 mm. 

Sikalastic®-152

Brzovezući elastični cementni mort za hidroizolaciju i zaštitu betona. "Nova" generacija vrlo uspješnog Sikalastic 150. Za primjenu na zidovima podruma opterećenim pozitivnom i negativnom pritisku vode, izuzetna zaštita za beton (EN 1504-2), te kao hidroizolacijski sloj ispod keramičkih pločica na balkonima i terasama.  

Sikafloor®-400 N Elastic+

Jednokomponentni visokoelastični vodonepropusni i završni premaz za pod na bazi poliuretana, za malo do srednje teško opterećenje (habanje). Proizvod jednostavan za upotrebu, lako se čisti. Pogodan za vanjsku upotrebu, UV stabilan. Mogućnost premoštavanja pukotina i riseva. Temeljni premaz: Sikafloor-156 ili Sikafloor- 2420 za neupojne površine kao npr. keramičke pločice. Primjena: Hidroizolacija cementnih podova, keramičkih pločica i starih premaza na balkonima, terasama, stepenicama, lođama i sl. Alat za ugradnju: najlonski valjak, zupčasti gleter i ježasti valjak. Razrjeđivač i čišćenje: Razrjeđivač C. 

SikaBond® T-8

Poliuretansko i hidroizolacijsko ljepilo za vanjsku i unutarnju upotrebu. Primjena: Na balkonima, terasama, u kupaonicama, kuhinjama. Za lijepljenje drvenih i keramičkih obloga. Nanošenje u dva radna koraka prvi sloj nanijeti za poravnavanje i postizanje vodonepropusnosti glatkim gleterom, drugi sloj za lijepljenje elemenata nanijeti 20 sati nakon prvog, nazubljenim gleterom. Upija (apsorbira) zvuk. 

Sikalastic®-1K

Jednokomponentni, visokoelastični hidroizolacijski mort ojačan vlaknima za primjenu četkom ili valjkom. Za hidroizoliranje gotovo svih površina: u bazenima, spremnicima pitke vode, betonskih cijevi, vanjskih zidova i podova podzemnih dijelova građevina, terasa, balkona, itd. 

Sarnafil® Gully balcony

Gotovi PVC slivnik za balkone.

S-Gully balcony PVC slivnik temelji se na krutom PVC-u visoke kvalitete, a napravljen je lijevanjem u kalup.