Hidroizolacija spremnika čiste i pitke vode

Sikadur-Combiflex® trake

Hidroizolacijska elastična traka (membrana). Odlikuju se visokom kemijskom otpornošću na kemikalije, te osobitim mehaničkim čvrstoćama i dugotrajnosti pod direktnom izloženosti UV zraka. Primjena: dodatna površinska izolacija propusnih fuga i površina u tunelima, bazenima, terasama, branama, vodospremama. Lijepljenje: Sikadur-Combiflex ljepilo ili Sikadur-31 Rapid ljepilo. 

Sikaplan® WT 4220-15 C

Hidroizolacijska membrana na bazi TPO-a za zatvorene spremnike pitke vode. 

Sikaplan® WT 4220-18 H

Hidroizolacijska membrana na bazi TPO-a, za izradu detalja i ojačanje Sikaplan WT 4220-15C. 

Sikalastic®-1K

Jednokomponentni, visokoelastični hidroizolacijski mort ojačan vlaknima za primjenu četkom ili valjkom. Za hidroizoliranje gotovo svih površina: u bazenima, spremnicima pitke vode, betonskih cijevi, vanjskih zidova i podova podzemnih dijelova građevina, terasa, balkona, itd. 

Sika® MonoSeal®-101

Jednokomponentni cementni hidroizolacijski mort za brtvljenje spremnika pitke vode. 

Sikaplan® WP 5140-15

Sikaplan® WP 5140-15H je homogena vodonepropusna membrana, bazirana na polivinilkloridu (PVC-P).