Hidroizolacija temelja, Hidroizolacija podruma i podzemnih građevina

SikaTop® Seal-107

Dvokomponentni hidroizolacijski mort niskog modula elastičnosti, obogaćen polimerima. Primjena: kao hidroizolacijski sloj bazena, podruma, terasa, kupaonica, rezervoara, betonskih cijevi, mostova, kanala. Kod većih deformacija potrebno je ugraditi PP mrežicu za armiranje. Ugradnja: nanosi se nazubljenim gleterom maksimalne debljine 2 mm po sloju, preporuka 2 sloja po 2 mm. 

Sikalastic®-1K

Jednokomponentni, visokoelastični hidroizolacijski mort ojačan vlaknima za primjenu četkom ili valjkom. Za hidroizoliranje gotovo svih površina: u bazenima, spremnicima pitke vode, betonskih cijevi, vanjskih zidova i podova podzemnih dijelova građevina, terasa, balkona, itd. 

Sikalastic®-152

Brzovezući elastični cementni mort za hidroizolaciju i zaštitu betona. "Nova" generacija vrlo uspješnog Sikalastic 150. Za primjenu na zidovima podruma opterećenim pozitivnom i negativnom pritisku vode, izuzetna zaštita za beton (EN 1504-2), te kao hidroizolacijski sloj ispod keramičkih pločica na balkonima i terasama.  

Sikalastic®-156

Cementni premaz visokih performansi premošćenja pukotina za elastično hidroizoliranje i zaštitu podloga na bazi cementa.

Sika® MonoSeal®-101

Jednokomponentni cementni hidroizolacijski mort za brtvljenje spremnika pitke vode. 

Sikadur® Combiflex® SG System

Hidroizolacijska elastična membrana za brtvljenje dilatacijskih, konstruktivnih i spojnih fuga, kao i pukotina.  

Sikadur-Combiflex® trake

Hidroizolacijska elastična traka (membrana). Odlikuju se visokom kemijskom otpornošću na kemikalije, te osobitim mehaničkim čvrstoćama i dugotrajnosti pod direktnom izloženosti UV zraka. Primjena: dodatna površinska izolacija propusnih fuga i površina u tunelima, bazenima, terasama, branama, vodospremama. Lijepljenje: Sikadur-Combiflex ljepilo ili Sikadur-31 Rapid ljepilo. 

SikaSeal®-100 (60) 

Jednokomponentni mort na bazi cementa. Primjena: za zaštitu betonskih objekata od prodora vode (sa ili bez hidrostatskog tlaka), spremnika za vodu, podzemnih građevina, za rezervoare 

SikaSwell® S-2

Elastična masa za brtvljenje na poliuretanskoj bazi koja u kontaktu sa vodom ekspandira, jednokomponentna. Primjena: za vodonepropusnost betonskih šahtova, prodora vode, cijevi, te za lijepljenje samoekspandirajućih izolacijskih traka 

Sikaplan® WP 1100-15 HL

Hidroizolacijska membrana za sve vrste objekata ispod zemljane površine. Membrana na bazi mekog PVC-a, homogena. Otporna na sve uvjete koji se pojavljuju pod zemljom, otporna na alge, mikroorganizme, hidrostatski tlak, itd. (prije Sikaplan 9.6 ili 14.6) Boja: žuto/crna. 

Sikaplan® WT 1200-20 C

Hidroizolacija svih vrsta objekata ispod zemljane površine i tunela. Membrana na bazi TPO-a, nearmirana. Otporna na sve materijale koji se pojavljuju u podzemlju, otporna na alge, mikroorganizme i hidrostatski tlak. (prije Sarnafil TG-68) 

Sikaplan® WP 1100-20 HL

Sikaplan WP 1100-20HL je homogena hidroizolacijska membrana sa signalnim slojem, bazirana na polivinilkloridu (PVC-P). 

Sikaplan® WT 1200-16 C

Homogena hidroizolacijska membrana za ulaganje, bazirana na fleksibilnom poliolefinu ( TPO ).  

Sikadur®-52 Injection

Epoksidna smola za injektiranje. Visoka čvrstoća, niska viskoznost i prionjivost na suhu i vlažnu površinu. Primjena: za trajno, strukturalno injektiranje betona Ugradnja: jednokomponentnom ili dvokomponentnom pumpom za injektiranje. 

Sika® Injektion-20 N

PU smola za injektiranje 

Sika® Injection-101

Visoko ekspanzivna PU pjena za injektiranje. 

Sika® Igolflex® N

Igolflex N je jednokomponentni, fleksibilni premaz bez otapala, visoke gustoće, na bazi emulzije bitumenske gumene emulzije. 

Igolflex®-2K

Dvokomponentni zaštitni premaz bez otapala na bazi bitumenske emulzije poboljšane umjetnim materijalima (plastifikatorima).

Sika® BituSeal T-150 SG BHR

Sika BituSeal® T-150 SG (-10°C) je hidroizolacijska membrana na bazi destiliranog bitumena s plastomernim polimerima (APP), ojačana poliesterskim pletivom, s mineralnim posipom s gornje strane i sa zaštitnom polietilenskom folijom na poleđini, koja olakšava postupak ugradnje.

Sika® BituSeal T-240 PF

Sika BituSeal® T-240 PF (0°C) je hidroizolacijska membrana na bazi destiliranog bitumena s plastomernim polimerima (APP), ojačana staklenim voalom, obostrano zaštićena polietilenskom PE folijom za jednostavniju ugradnju.

Sika® BituSeal T-240 PG

Sika BituSeal® T-240 PG (-10°C) je hidroizolacijska membrana na bazi APP - polimeriziranog bitumena, armirana poliesterskim netkanim pletivom, obostrano zaštićena polietilenskom folijom za lakšu ugranju.

Sika® BituSeal T-640 PG

Sika BituSeal® T-640- PG (-20°C) je hidroizolacijska membana na bazi SBS - elastomernog bitumena, armirana poliesterskim netkanim pletivom, obostrano zaštićena polietilenskom folijom za lakšu ugradnju.

SikaBit® S-515

SikaBit® S-515 je samoljepljiva bitumenska vodonepropusna membrana na osnovi SBS modificirane bitumenske smjese na križno laminiranom HDPE filmu. Namijenjena je zaštiti podzemnih betonskih konstrukcija.