Sika CarboDur
Nova verzija software-a za proračun statičkih ojačanja - Sika CarboDur

Preuzmite na vaše računalo software za statičku analizu tipičnih konstruktivnih elemenata kao što su grede, stupovi i sl.

Program je besplatan za preuzimanje i za korištenje uz jednostavnu registraciju.  

Sika AnchorFix
Sika AnchorFix

Preuzmite na vaše računalo software za proračun ankeriranja.