Statička lijepljenja

Sika® Colma cleaner

Univerzalno sredstvo za čišćenje i aktivator za Sikadur-Combiflex trake i SikaCarboDur CFK lamele. Primjena: kao sredstvo za čišćenje alata naročito kod rada s proizvodima od epoksidne smole. Može se koristiti i za čišćenje ljepljivih površina kod rada s folijama i PU pjenom. 

Sikadur®-30 adhesive normal

Strukturalno tiksotropno ljepilo na bazi epoksidne smole za statička ojačanja bez otapala. Primjena: za lijepljenje CarboDur lamela na beton, ciglu, željezo, kamen ili drvo. Vrijeme ugradnje kod +35°C: 20 minuta. Omjer miješanja u težinskim dijelovima: A:B-D3:1 Čišćenje: Colma Čistač 

Sikadur®-330

Sikadur®-330 je dvokomponentna, tiksotropna epoksidna smola / ljepilo za imregnaciju.