Sustavi za statička ojačanja

Sika® Colma cleaner

Univerzalno sredstvo za čišćenje i aktivator za Sikadur-Combiflex trake i SikaCarboDur CFK lamele. Primjena: kao sredstvo za čišćenje alata naročito kod rada s proizvodima od epoksidne smole. Može se koristiti i za čišćenje ljepljivih površina kod rada s folijama i PU pjenom. 

Sika® CarboDur® M514

Lamele od karbonskih vlakana.

E-modul: > 165.000 N/mm2:

Tip S1.525/60: 15 x 2,5mm
Tip S2.025/80: 20 x 2,5mm
Tip S512/80: 50 x 1,2mm
Tip S613/100: 60 x 1,3mm
Tip S812/120: 80 x 1,2mm
Tip S912/140: 90 x 1,2mm
Tip S1012/160: 100 x 1,2mm
Tip S1014/180: 100 x 1,4mm
Tip S1213/200: 120 x 1,3mm
Tip S1214/220: 120 x 1,4mm
Tip S1512/240: 150 x 1,2mm

E-modul: >210.000 N/mm2:

Tip M614/110: 60 x 1,4mm
Tip M914/170: 90 x 1,4mm
Tip M1214/230: 120 x 1,4mm

E-modul: >300.000 N/mm2

Tip H514/50: 50 x 1,4mm

Primjena: za statičko ojačanje objekata iz čelika, cigle, armiranog betona i drva. Povećava sposobnost promjene oblika i primjenjuje se kod promjene statičkog opterećenja. 

Sikadur®-30 adhesive normal

Strukturalno tiksotropno ljepilo na bazi epoksidne smole za statička ojačanja bez otapala. Primjena: za lijepljenje CarboDur lamela na beton, ciglu, željezo, kamen ili drvo. Vrijeme ugradnje kod +35°C: 20 minuta. Omjer miješanja u težinskim dijelovima: A:B-D3:1 Čišćenje: Colma Čistač 

Sikadur®-330

Sikadur®-330 je dvokomponentna, tiksotropna epoksidna smola / ljepilo za imregnaciju.

SikaWrap®-230 C

Tkanina od karbonskih vlakana. Primjena: za strukturno ojačanje građevinskih konstrukcija od armiranog betona, drva, željeza i opeke. Ugradnja: laminiranjem tkanine s ljepilom Sikadur-330. 

Sika® CarboShear® L 4/20/50

Lamele od karbonskih vlakana pod kutom. Primjena: za statičko ojačavanje eksternih dijelova željezno betonskih konstrukcija.

Tip 4/20/50: krakovi 20 tj. 50 cm x širina 4 cm x debljina 1,4 mm
Tip 4/30/70: krakovi 30 tj. 70 cm x širina 4 cm x debljina 1,4 mm
Tip 4/50/100: krakovi 50 tj. 100 cm x širina 4 cm x debljina 1,4 mm 

SikaWrap®-900 C

SikaWrap® 900-C je jednosmjerna, prošivena i stabilizirana tkanina od karbonskih vlakana velike težine za "mokri" postupak ugradnje u namjeni ojačanja konstrukcije.

SikaWrap®-930 G

SikaWrap® 930-G je jednosmjerna prošivena tkanina od staklenih vlakana, namijenjena za "mokri" postupak ugradnje.

SikaWrap®-300 C

SikaWrap® 300-C je jednosmjerna pletena tkanina od karbonskih vlakana, srednje vlačne čvrstoće, namijenjena za "suhi" ili "mokri" postupak ugradnje.

SikaWrap®-400 C HM

SikaWrap®-400 C HM je tkanina od karbonskih vlakana visokog modula elastičnosti, za ugradnju "morkim" ili "suhim" postupkom.