Sika® BituSeal T - 240 PG (-10°C)

Bitumenska hidroizolacijska membrana na bazi destiliranog
bitumena sa plastomernim polimerima (APP) ojačana s
poliesterskim pletivom 160gr/m², obostrano zaštićena sa
polietilenskom folijom.
Membrana se koristi kao međusloj na ravnim krovovima. Nije UV
stabilna.
Boja: crna.

Tehnički list - Sika® BituSeal T - 240 PG (-10°C)

Sika® BituSeal T - 640 PG (-20°C)

Bitumenska elastomerna (SBS) hidroizolacijska membrana
ojačana sa poliesterskim pletivom 160gr/m², obostrano zaštićena
sa polietilenskom folijom.
Membrana se koristi kao međusloj na ravnim krovovima. Nije UV
stabilna.
Boja: crna.

Tehnički list - Sika® BituSeal T - 640 PG (-20°C)

Sika® BituSeal T - 645 MG (-15°C)

Bitumenska elastomerna (SBS) hidroizolacijska membrana
ojačana sa poliesterskim pletivom 160gr/m², sa zaštitnom
polietilenskom folijom na poleđini i posipom škriljevca sa gornje
strane.
Membrana se koristi kao završni sloj na ravnim krovovima. UV
stabilna.
Boja: crna.

Tehnički list - Sika® BituSeal T - 645 MG (-15°C)

Sika® Bituseal T - 230 PA

Sika® Bituseal T-230 PA HR (-5°C) je parna brana na bazi
destiliranog bitumena sa plastomernim polimerima (APP).
Ojačana je mrežicom od staklenih vlakana sa uzdužnim pletivom i
kaširana sa aluminijskom folijom debljine 0,035mm. Proizvodi se
sa posipom pijeska ili netkanog polipropilena (TNT), na površini
(zaštita membrane).
Membrana se koristi kao parna brana.

Tehnički list - Sika® Bituseal T-230 PA HR (-5°C)