Sanacija limenog krova

Sikalastic®-601 BC

Visokoelastična, vodonepropusna, poliuretanska bešavna, tekuća membrana. Služi kao temeljeni premaz u SikaRoof MTC sistemima  

Sikalastic®-621 TC

Visokoelastična, vodonepropusna, poliuretanska bešavna, tekuća membrana s izvrsnim svojstvom premoštavanja pukotina za hidroizolaciju krova. Zadržava svojstva i pri vrlo niskim temperaturama. 

Sika® Reemat standard

Staklena mrežica za armiranje.  

Sikalastic®-612

Jednokomponentna, poliuretanska, tekuća hidroizolacijska membrana

Sikalastic®-618

Sikalastic®-618 je jednokomponentna, hladno primjenjiva, vlagom aktivirana poliuretanska membrana. Kada stvrdne formira bešavnu, trajnu i na atmosferilije otpornu hidroizolaciju, za izložene krovne površine.