Mehanički fiksirani krovovi

Sikaplan® G-12 (CH_CE)

Sikaplan-12G (debljina 1.2 mm) je ojačana, višeslojna, sintetička krovna membrana na bazi PVC-a. 

Sarnafil® TS 77-15

Sintetička krovna hidroizolacijska membrana za neprohodne krovove. Membrana na bazi TPO-a ojačana poliesterskom mrežicom.  

Sarnafil® TS 77-12

Sintetička membrana na bazi TPO-a za neprohodne mehaničke fiksirane krovove  

Sarnavap®-1000 E

Paronepropusni kontrolni sloj za ravne krovove na bazi PE. Debljina 0,20 mm, paronepropusnost 220 m zračnog sloja. 

Sarnavap®-2000 E

Paronepropusni kontrolni sloj za ravne krovove na bazi PE. Debljina 0,22 mm, paronepropusnost 420 m zračnog sloja. 

Sarnavap®-5000 E SA

Paronepropusni kontrolni sloj za ravne krovove na bazi polimerbitumena, samoljepljiv. Debljina 0,60 mm, paronepropusnost 1800 m zračnog sloja.  

Sarnafil® TS 77-18 (CH_CE)

Sarnafil® TS 77-18 (debljine 1.8 mm) je ojačana, višeslojna sintetička krovna membrana na bazi fleksibilnih poliolefina (FPO) vrhunske kvalitete. Sadrži stabilizatore za pojačanu UV zaštitu i usporivače plamena te je ojačana staklenim voalom prema HRN EN 13956.

Spaja se varenjem vrućim zrakom, formulirana je za trajno izlaganje atmosferilijama, a namijenjena je korištenju u svim klimatskim uvjetima. Ojačana je staklenim voalom za dimenzijsku stabilnost i poliesterom za postizanje visokih čvrstoća. Namijenjena je mehanički učvršćenim krovnim sustavima.

Sarnafil® TS 77-18 nije izložena naprezanjima prilikom proizvodnje te je potpuno zaštićena, bez rizika od delaminacije ili prodora vode.

Sarnafil® TS 77-20 (CH_CE)

Sarnafil® TS 77-20 (debljine 2.0 mm) je ojačana, višeslojna krovna membrana na bazi fleksibilnih poliolifena (FPO) vrhunske kvalitete. Sadrži stabilizatore za pojačanu UV zaštitu i usporivače plamena. Ojačana staklenim voalom prema HRN EN 13956.

Spaja se varenjem vrućim zrakom, formulirana za trajno izlaganje atmosferilijama, za korištenje u svim klimatskim uvjetima. Ojačana je staklenim voalom za dimenzijsku stabilnost i poliesterom za postizanje visokih čvrstoća. Namijenjena je mehanički učvršćenim krovnim sustavima.

Prilikom proizvodnje nije izložena naprezanjima te je potpuno zaštićena, bez rizika od delaminacije i prodora vode.  

Sarnafil® TG-20 WW

Sarnafll TG-20 WW je zaštitna follja na bazi fleksibilnih poliolefina (FPO) armirana staklenim netkanim voalom, postojana na UV zračenje, ne doprinosi gorenju.