Hidroizolacija krovova

Kao vodeći svjetski proizvođač materijala za građevinu, Sika je snažno fokusirana na krovove i proizvodi širok raspon različitih proizvoda i sustava koji mogu zadovoljiti sve zahtjeve kupaca te ispuniti najnovije standarde u području hidroizolacije krovova.
U ovom dijelu možete pronaći naše osnovne „high performance“ sustave i proizvode u koje je ugrađeno 50 godina iskustva u hidroizolaciji krovova te najnoviji dosezi tehnologije.
Direktno smo prisutni u više od 70 zemalja u svijetu što nam omogućava da našim klijentima osiguramo ne samo dokazanu tehnologiju u krovovima nego i dodatan servis kao što je proračun vjetra, treninge za izvođače hidroizolacija krovova te u skladu s tim izdavanje ovlaštenja izvođačima, garancije, CAD detalje te svu ostalu tehničku podršku.