Zaštitni premazi

Naši stručnjaci su razvili „high-performance“ premaze koji su specijalno dizajnirani da učinkovito štite od korozije, požara i/ili kemijskih agresivnih sredstava te na taj način zadovolje sve zahtjeve naših kupaca. Mi smo dizajnirali naše sustave premaza na način da pružaju dugoročnu zaštitu, da izdrže sve uvjete sredine u kojoj će se nalaziti, da zadovolje visoke estetske zahtjeve te da su jednostavno primjenjivi.