Dodaci, aditivi za mortove

Sika® 1

Dodatak za vodonepropusnost žbuka i mortova. Primjena: Sika-1 se razrjeđuje s vodom u omjeru 1:10 i nakon toga koristi za izradu vodonepropusnog morta ili žbuke. Za potpunu hidroizolaciju, žbuku sa Sika-1, nanijeti u 2-3 tanka sloja mokro u mokro. 

SikaLatex®

Vezivna emulzija na bazi kaučuka.
Primjena: za izradu vezivnog sloja između starog i novog betona, kao pomoć pri ugradnji i poboljšivač morta za žbuke, mase za izravnavanje, zaglađene estrihe, i sl.
Razrjeđivanje: 1:1 do 1:4 s vodom. 

Sika® Antigel

Dodatak za zaštitu od smrzavanja. Primjena: za sve radove s betonom kod niskih temperatura. Ubrzava postizanje ranih čvrstoća svježih betona. Bez klorida, ne nagriza željezo. Reducira vodu. Način doziranja: dodavanjem u vodu ili miješalicu. 

Sika® ViscoBond®

Koncentrirana vezivna emulzija nove generacije na bazi polikarboksilata. 

SikaCim® Color-S

Oksidna boja za nijansiranje betona, mortova, žbuka i vapna. Primjenjuje na način da se dodaje u suhu smjesu veziva i agregata, potpuno izmiješati prije dodavanja vode. Preporučujemo napraviti probnu količinu.

SikaCim® Antigel

Tekući dodatak protiv smrzavanja, ubrzivač vezivanja betona i morta. Primjenjuje se za ugradnju kod niskih temperatura, bitno ne mijenja mehanička svojstva betona, ubrzava stvrdnjavanje betona i morta, kompatibilan je sa svim cementima osim aluminatnih. Način doziranja: dodavanjem u miješalicu. 

Sika® Estriplast

Dodatak za cementne estrihe i estrihe za podno grijanje. Primjena: olakšava ugradnju, ubrzava vrijeme stvrdnjavanja, povećava tlačnu i savojnu čvrstoću, te poboljšava toplinsku provodljivost kod podnih grijanja. Nema negativan utjecaj na vijek trajanja cijevi za podno grijanje. Način doziranja: dodavanjem u vodu. 

Plastiment® BV-40 Liquid

Univerzalni dodatak za bolju ugradivost, vodonepropusnost i veće čvrstoće transportnog betona. Primjena: transportni betoni normalne konzistencije. Način doziranja: dodavanjem u vodu.