Epoksidni mortovi, hidroizolacijski mortovi i reparaturni mortovi

Sika MonoTop®-620

Mort za zaglađivanje obogaćen umjetnim smolama. Primjena: kao mort za reprofiliranje i poravnavanje neravnih površina, odnosno zatvaranje šupljina i pora. Osobito pogodan za popravke malih oštećenja vanjskih kutova i stranica fuga. Nanosi se u debljini sloja od 1,5 - 5 mm. 

Sika® FastFix-4

Brzovezujući mort za fiksiranje. Primjena: za podlijevanje i zalijevanje ugradbenih dijelova iz čelika i betona. Posebice pogodan za brzu ugradnju i sanacije kanalizacijskih betonskih šahtova na prometnim površinama (provozno već nakon 2 sata).  

Sika® MiniPack Quick Fixing Mortar

Brzovezujući reparaturni mort za radove na sanaciji i fiksiranju građevinskih elemenata.

Sika® MiniPack Hidroizolacijski mort

Hidroizolacijski mort s izvrsnom prionjivošću na različite podloge. Primjena: za vodonepropusnost zidanih konstrukcija, fasada, betona, temelja od kamenih blokova, i sl. Ugradnja: izmiješan s vodom, četkom ili gleterom. 

Sika® Rep-610 (60)

Jednokomponentni polimercementni mort s dodatkom mikrosilike. Primjena: kao vezno sredstvo između starog i novog betona i morta za popravke, ujedno služi kao zaštita armature od korozije (aktivni inhibitor korozije). Ugradnja: s odgovarajućom količinom vode pomiješati električnom miješalicom. Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem u debljini od ca. 1 mm. 

Sika® Rep-614 (60) 

Polimer modificirani reparaturni mort obogaćen mikrosilikom i umjetnim vlaknima. Sulfatno otporan. Primjena: za reprofiliranje betona za ručnu i strojnu ugradnju. Prikladan za vertikalnu ugradnju i za rad iznad glave. Nanosi se u debljini od 8-50 mm u jednom radnom koraku. 

Sika® Rep-620 (60)

Mort za zaglađivanje obogaćen umjetnim smolama. Primjena: kao mort za zatvaranje šupljina i pora, te fino zaglađivanje. Osobito pogodan za popravke malih oštećenja vanjskih kutova i stranica fuga. Nanosi se u debljini sloja od 2  

Sikadur®-41 CF Normal normal

Epoksidni reparaturni mort. Primjena: za spajanje i lijepljenje betonskih elemenata, reprofiliranje betona izloženog abraziji i udarnom opterećenju. Moguća ugradnja na mat vlažnu podlogu. Maksimalna debljina sloja: 60 mm. Najmanja temperatura ugradnje: +5°C. Vrijeme ugradnje kod 20°C: 60 minuta. Čišćenje: Colma Čistač. 

Sikagard®-720 EpoCem®

Epoksidno-cementni mort za izravnavanje i brtvljenje u kemijski agresivnoj sredini. Primjena: za izravnavanje i zaštitu horizontalnih i vertikalnih betonskih površina, posebice u kemijski agresivnim područjima (postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda, kanalizacija, industrija i sl.). Ugradnja na mat vlažnu podlogu. Koristi se i za blokadu vlage u podlozi. Debljina sloja 0,5  

Sikafloor® EpoCem® Modul

Tekući mort na bazi epoksidnih smola i cementa, trokomponentan. Primjena: za debljine sloja od 2-3 mm kao obloga na suhim i mat vlažnim betonskim površinama, otporan na trošenje, ili kao obloga ispod Sikafloor premaza. Temeljni premaz: SikaRepair EpoCem Modul. Boja: betonsko siva. Ugradnja: zupčasti gleter (E-Rakel) i ježasti valjak. Čišćenje: vodom. 

SikaGrout®-212

Ekspandirajući mort za podlijevanje na cementnoj bazi s brzim vezanjem. Primjena: za podlijevanje strojeva, kranskih staza, za zalijevanje ankera i klinova. Omogućava ranu opteretivost i kod niskih temperatura. Vrlo visoka konačna čvrstoća. Maksimalna debljina sloja: 30 mm. Najmanja temperatura ugradnje: +8°C.

SikaSeal®-100 (60) 

Jednokomponentni mort na bazi cementa. Primjena: za zaštitu betonskih objekata od prodora vode (sa ili bez hidrostatskog tlaka), spremnika za vodu, podzemnih građevina, za rezervoare 

SikaTop® Seal-107

Dvokomponentni hidroizolacijski mort niskog modula elastičnosti, obogaćen polimerima. Primjena: kao hidroizolacijski sloj bazena, podruma, terasa, kupaonica, rezervoara, betonskih cijevi, mostova, kanala. Kod većih deformacija potrebno je ugraditi PP mrežicu za armiranje. Ugradnja: nanosi se nazubljenim gleterom maksimalne debljine 2 mm po sloju, preporuka 2 sloja po 2 mm. 

SikaTop® Armatec® 110 EpoCem®

Epoksidno-cementni vezni most. Primjena: izuzetna zaštita armature od korozije i vezni most s dugim otvorenim vremenom za nanošenje sljedećih slojeva. Osobito pogodan za zaštitu armature od utjecaja topivih soli. Ugradnja: kistom, valjkom ili prskanjem. Kao zaštita armature u dva, a kao vezni sloj u jednom radnom postupku. Čišćenje: vodom. 

Sikadur®-42

3-komponentni, epoksidni mort za podlijevanje visokih performansi. 

SikaRep®

Reparaturni mort za beton 

Sikafloor®-21 N PurCem®

Trokomponentni, poliuretanom obogaćeni mort za podne obloge izuzetne kemijske i mehaničke otpornosti. 

Sikalastic®-1K

Jednokomponentni, visokoelastični hidroizolacijski mort ojačan vlaknima za primjenu četkom ili valjkom. Za hidroizoliranje gotovo svih površina: u bazenima, spremnicima pitke vode, betonskih cijevi, vanjskih zidova i podova podzemnih dijelova građevina, terasa, balkona, itd. 

Sikalastic®-152

Brzovezući elastični cementni mort za hidroizolaciju i zaštitu betona. "Nova" generacija vrlo uspješnog Sikalastic 150. Za primjenu na zidovima podruma opterećenim pozitivnom i negativnom pritisku vode, izuzetna zaštita za beton (EN 1504-2), te kao hidroizolacijski sloj ispod keramičkih pločica na balkonima i terasama.  

Sika MonoTop®-910 S

Jednokomponentni polimercementni mort s dodatkom mikrosilike. Vezno sredstvo u sistemu reparaturnih mortova, zaštita armature od korozije. 

Sika MonoTop®-412 N

Reparaturni sulfatno otporan mort za reprofiliranje betona. Klasa R4 po EN 1504-3. 

Sika MonoTop®-723 N

Završni mort za zaglađivanje. (prije Sika MonoTop-620) 

Sika® MonoSeal®-101

Jednokomponentni cementni hidroizolacijski mort za brtvljenje spremnika pitke vode. 

Sikalastic®-156

Cementni premaz visokih performansi premošćenja pukotina za elastično hidroizoliranje i zaštitu podloga na bazi cementa.

SikaMur® Dry

SikaMur® Dry je jednokomponentna visoko isušujuća žbuka, bazirana na posebnim dodacima koji stvaraju zračne mjehuriće, prikladna za ugradnju na zidove od opeke i kamena koji su pod utjecajem kapilarne vlage.

Zadovoljava zahtjeve za mort klase R po EN 998-1:2010.

SikaMur® Finish

Suha, tankoslojna žbuka, bez cementa, za odvlaživanje zidova, s maksimalnom veličinom čestica od 0.6 mm.

SikaMur® Grout+

SikaMur® Grout+ je jednokomponentni mort spreman za upotrebu, na bazi prirodnog hidrauličkog vapna (NHL 3.5 - EN 459-1), bez cementa, za zapunjavanje u strukturama od ziđa. Izvođenje je jednostavno gravitacijsko ulijevanje u pukotine ili injektiranje pod niskim pritiskom.

SikaSeal®-210 Migrating

SikaSeal®-210 Migrating je jednokomponentni vodonepropusni mort s dodatkom kristalizirajućih aditiva koji brtve beton i štite ga od prodora vode.