SikaHyflex i Sika Expansion Tape

Brtvljenje spoja prozora i fasade napravljeno sa SikaHyflex brtvilom i Sika Expansion Tape brtvena trakom AutoCAD detalj u ".dwg" formatu.

Lijepljenje metalnog krovnog prozora

Lijepljenje metalnog krovnog prozora Sikaflex ljepilom.

Detalji u .dwg formatu.

Lijepljenje krovnog žlijeba

Lijepljenje krovnog žlijeba ljepilom Sikabond AT Metal .

Detalji u .dwg formatu.

Lijepljenje i brtvljenje prozora

Lijepljenje i brtvljenje prozora proizvodima SikaMembran® (brtvena membrana) i SikaHyflex® (brtvilo i ljepilo).

Detalji u .dwg formatu.

Lijepljenje metalnog krovnog prozora

Lijepljenje metalnog krovnog prozora Sikaflex ljepilom.

Detalji u .dwg formatu.

Brtvljenje spoja ispod ventilirane fasade

Brtvljenje spoja ispod ventilirane fasade s SikaMembran® (brtvena membrana) proizvodima.

Detalji u .dwg formatu.

Brtvljenje spojeva na fasadi

Brtvljenje spojeva na fasadi SikaHyflex brtvilom.

Detalji u .dwg formatu.

Brtvljenje spoja zida i poda

Brtvljenje spoja zida i poda Sikaflex (brtvena masa) proizvodima.

Detalji u .dwg formatu.

Lijepljenje metalne krune na krovnom parapetnom zidu

Lijepljenje metalne krune na krovnom parapetnom zidu sa proizvodom Sikabond AT - Metal.

Detalji u .dwg formatu.

Ugradnja prozora

Ugradnja prozora sa proizvodom Sika WindowTape One.

Detalji u .dwg formatu.

Ugradnja prozora sa SikaMembran i SikaHyflex

Brtvljenje spoja prozora i fasade napravljeno sa SikaHyflex brtvilom i SikaMembran membranom.

AutoCAD detalj u ".dwg" formatu.

Brtvljenje podnih spojeva na betonskim površinama

Brtvljenje podnih spojeva na betonskim površinama.

Detalji u .dwg formatu.

SikaHyflex i Sika Expansion Tape

Brtvljenje preklopnih spojevima u metalnim spremnicima sa proizvodom Sikaflex TS plus

AutoCAD detalj u ".dwg" formatu.

Ugradnja prozora sa SikaMembran Window

Brtvljenje spoja prozora i fasade napravljeno sa SikaMembran Window membranom.

AutoCAD detalj u ".dwg" formatu.

Brtvljenje spojeva na poroznoj fasadi

Brtvljenje spojeva na poroznoj fasadi SikaHyflex ili Sikaflex brtvilom.

Detalji u .dwg formatu.

Brtvljenje spojeva stakala na metalnoj fasadi

Brtvljenje spojeva stakala na metalnoj fasadi  SikaHyflex  brtvilom.

Detalji u .dwg formatu.

Brtvljenje spojeva na terasama

Brtvljenje spojeva na terasama  SikaHyflex i Sikaflex  brtvilom.

Detalji u .dwg formatu.

Brtvljenje spuštenih podnih spojeva

Brtvljenje spuštenih podnih spojeva Sikaflex  brtvilom.

Detalji u .dwg formatu.