Injektiranje

Tehnologija injektiranja je danas jedan od ključnih elemenata moderne gradnje. Selektirano zapunjavanje pukotina, raspora, fuga ili pora u betonskim ili zidanim konstrukcijama isto kao i u kamenim ili zemljanim građevinama, standardni je postupak na gotovo svakom gradilištu.
Sika injekcioni sistemi uključuju kompletan raspon poliuretanskih , epoksidnih, akrilnih i cementnih masa za injektiranje kompletiranih sa pakerima, injekcionim pumpama, cijevima i drugim dodacima za injektiranje. Uz to Sika svojim znanjem i iskustvom u injektiranju može osigurati punu tehničku podršku za najzahtjevnije poslove injektiranja.