Sika Anchorfix serija brzostvrdnjavajućih ljepila za sidrenje. Upotrebljavaju se za sidrenje i učvršćenje sidara, navojnih šipki, armaturnih šipki i općenito pričvrsnih sistema u beton, stijenju, kamenu i cigli.
Moguće ih je koristiti za vertikalnu, horizontalnu i primjenu iznad glave. Omogućavaju brze popravke pukotina u betonu.
Karakterizira ih brzo stvrdnjavanje , stvrdnjavaju u nekoliko minuta , mogu se koristiti i pri niskim temperaturama.
Visoke su čvrstoće, dvostruko jači od betona i vrlo visoke nosivosti.

Upute za uporabu

Izbišiti rupu željene dubine.

Odstraniti sve nedovoljno čvrste čestice s čeličnom četkom.

Ispuhati prašinu, kako bi osigurali pravilnu i optimalnu prionjivost.

Umetnite odgovarajuću tiplu za sidrenje.

Pripremite proizvod za rad, te ga utisnite u tiplu za sidrenje.

Zatvorite poklopac tiple, kako ne bi došlo do iscurivanja materijala.

Kružnim pokretima utisnuti sidro u rupu. Određena količina ljepila
mora izaći iz rupe.

Važno: sidro treba ugraditi tijekom otvorenog vremena materijala

Tijekom vremena očvršćavanja sidro se ne smije pomicati niti
opterećivati.

Alate odmah očistiti korištenjem Colma® Čistača.
Ruke i kožu dobro oprati toplom vodom i sapunom.

Očvrsli materijal može se ukloniti samo mehanički.

Opteretiti tek nakon otvrdnjavanja proizvoda. (cca. 60 min. na sobnoj temperaturi)