Tuneli

Sigunit® L-53 AF

Tekući akcelerator visokih performansi za mokro i suho prskane betone s visokim ranim čvrstoćama. Ne sadrži lužine niti kloride. 

Sikadur-Combiflex® trake

Hidroizolacijska elastična traka (membrana). Odlikuju se visokom kemijskom otpornošću na kemikalije, te osobitim mehaničkim čvrstoćama i dugotrajnosti pod direktnom izloženosti UV zraka. Primjena: dodatna površinska izolacija propusnih fuga i površina u tunelima, bazenima, terasama, branama, vodospremama. Lijepljenje: Sikadur-Combiflex ljepilo ili Sikadur-31 Rapid ljepilo. 

Sikaplan® WT 1200-20 C

Hidroizolacija svih vrsta objekata ispod zemljane površine i tunela. Membrana na bazi TPO-a, nearmirana. Otporna na sve materijale koji se pojavljuju u podzemlju, otporna na alge, mikroorganizme i hidrostatski tlak. (prije Sarnafil TG-68) 

Sikadur®-42

3-komponentni, epoksidni mort za podlijevanje visokih performansi. 

SikaCor® SW 500

Mehanički otporan premaz na bazi epoksi smole bez otapala za hidraulične čelične konstrukcije.  

Sikadur® Combiflex® SG System

Hidroizolacijska elastična membrana za brtvljenje dilatacijskih, konstruktivnih i spojnih fuga, kao i pukotina.  

Sika® FastFix-138 TP

Brzo stvrdnjavajući mort za podlaganje i fiksiranje za održavanje i radove na prometnicama.