Grupe proizvoda u proizvodnji betona i betonskih elemenata

Proizvodnja betona i betonskih elemenata

Aeranti

Dodaci za postizanje otpornosti na mraz te mraz i sol betona i mortova uvlačenjem mikropora u beton.

Dodaci protiv smrzavanja

Dodaci za zaštitu od smrzavanja betona te rad sa betonima pri nižim temperaturama

Oplatna ulja

Specijalna oplatna ulja za zaštitu i čišćenje čeličnih i drvenih oplata.

Vlakna

Sintetička vlakna na osnovi polimera za trodimenzionalno pojačanje u betonu.

Njega i zaštita svježeg betona

Sredstva koja služe za njegu i zaštitu svježeg betona. 

Usporivači vezivanja, retarderi

Dodaci za proizvodnju masivnog betona i transportnog betona te za betoniranje pri visokim temperaturama.

Ubrzivači vezivanja

Dodaci za betone koji ubrzavaju postizanje ranih čvrstoća svježih betona.

Mikrosilike

Praškasti dodaci koji povečavaju kakvoću konstruktivnih, prefabriciranih, mlaznih i pumpanih betona. Mikrosilika smanjuje vodoupojnost, povećava gustoću i kemijsku otpornost betona.

Dodaci za vodonepropusnost betona i mortova

Sika je prije više od 100 godina osnovana zahvaljujući proizvodu Sika 1, dodatku za vodonepropusnost. Koliko je to revolucionaran proizvod bio pokazuje podatak da se taj proizvod uz cijelu novu generaciju dodataka za vodonepropusnost u ponudi Sika-e nalazi još i danas.

Plastifikatori

Dodaci za betone koji poboljšavaju obradivost i ugradivost betona, reduciraju vodu te daju veće čvrstoće betona.

Superplastifikatori

Sika u svojoj ponudi ima i dodatke za betone koji se radi svojih izvanrednih svojstava nazivaju superplastifikatorima. Dodaci za betone iz te grupe većinom su bazirani na polikarboksilatima.

Ostalo za proizvodnju betona

Pomočni proizvodi za proizvodnju betona i betonskih elemenata.