Trening za partnera Favis na temu Hidroizolacija i polaganje kamenih i keramičkih obloga

Dana 10.03.2015. g. u prostorima našeg Show Room-a, održan je trening za našeg partnera Favis Samobor, na temu polimer cementnih hidroizolacija i programa za polaganje kamenih i keramičkih obloga.
Teorijski dio programa hidroizolacija održala je Romana Cvetko, a program polaganja kamenih i keramičkih obloga Dražen Grgec. U praktičnom dijelu, osim demonstracije našeg instruktora primjene Ivana Puđa,
dali smo priliku polaznicima da sami isprobaju upotrebu hidroizolacijakih polimer cementnih premaza kako bi iz prve ruke dobili iskustvo o konzistencijama i jednostavnosti primjene.
Ova interaktivna radionica i diskusija potvrđuje da naši partneri žele znati više i biti u koraku sa svim novostima i trendovima u pogledu poznavanja i primjene naših proizvoda.