Seminar za izvođače karbonskih ojačanja

Dana 20.02.2014. u prostorima Sika-e Croatia održan je trening za izvođače specijalnih radova statičkih ojačanja, kojeg je održao Dejan Šomoši.
Tema seminara bila je: FRP materijali za konstruktivna i seizmička ojačanja iz linija SikaWrap i Sika Carbodur.
Prisutni izvođači apsolvirali su osnovna znanja koja sada mogu implementirati na objektima gdje se takvi zahvati traže.
Sika-in instruktor primjene je održao praktični dio prezentacije na kojem su prisutni sami izveli ugradnju FRP materijala.