Sika je osvojila QUDAL medalju za kvalitetu

Prema zadnjem istraživanju kvalitete QUDAL - QUality meDAL Construction Croatia 2015/2016, Sika je osvojila najveći broj glasova ispitanika u kategoriji: Koji proizvođač hidroizolacija u Hrvatskoj nudi najvišu razinu kvalitete ?