Prezentacija na Građevinskom fakultetu u Zagrebu

Dana 28.11.2014. godine u suradnji s prof.dr.sc. Dubravkom Bjegović s Građevinskog fakulteta, Zavoda za materijale, održana je prezentacija Sika rješenja u primjeni. U sklopu Kolegija Tehnologija sanacija i ojačanja kolega Dejan Šomoši pripremio je opsežnu prezentaciju s mnogobrojnim primjerima iz prakse u kojima su studenti mogli vidjeti vrstu i načine primjene materijala za podlijevanje, statička ojačanja, ankeriranje, hidroizolaciju i hidrofobnu zaštitu betona kao i zaštitu betona u agresivnom okolišu. Kolega je dao uvid u širinu izbora materijala i rješenja s posebnim naglaskom na specifičnosti primjene. U sklopu predavanja, kolegica Romana Cvetko dala je osvrt na projekt u Australiji, sanaciju Sydney Harbour Bridga suvremenom Sikalastic 841 ST prskanom hidroizolacijom koja omogućuje brzo i sigurno izvođenje sanacijskih radova.
Kroz diskusiju s Martinom Pezer, mag.ing.aedif, asistenticom kolegija, dobili smo uvid u rad i djelatnosti, te daljnju podršku da nastavimo suradnju, s posebnom željom da se studentima omogući i odlazak na neko gradilište gdje mogu dobiti direktan uvid u primjenu materijala, posebno u domeni statičkih ojačanja.

Studentima je tijekom prezentacije ponuđena i podrška u izradi diplomskih radova ukoliko se odluče za neku od spomenutih tehnologija na prezentaciji.
Posebno zahvaljujemo prof.dr.sc, Dubravki Bjegović na dobrodošlici i otvorenosti njenog Zavoda za suradnju jer smo sigurni da samo zajedničkim radom Sveučilišta i proizvođača materijala možemo stručne, edukacijske potencijale podići na jednu višu razinu. Sika je oduvijek promicala znanje svojih zaposlenika kroz kontinuirano educiranje i školovanje kako bismo dalje to znanje prenosili stručnoj javnosti. Dugogodišnjim iskustvom iz primjene možemo dati podršku na razvoju projekata s obzirom na sve najsloženije zahtjeve koji se pritom mogu pojaviti.