SikaBit® Pro T-240 RT

Bitumenska plastomerna (APP) hidroizolacijska membrana, ojačana poliesterskim pletivom.

Preko 4 kg težine, otporna na korijenje, huminske kiseline i gnojiva.