Hidroizolacija tunela

Sikaplan® WT 1200-20 C

Hidroizolacija svih vrsta objekata ispod zemljane površine i tunela. Membrana na bazi TPO-a, nearmirana. Otporna na sve materijale koji se pojavljuju u podzemlju, otporna na alge, mikroorganizme i hidrostatski tlak. (prije Sarnafil TG-68) 

Sikadur® Combiflex® SG System

Hidroizolacijska elastična membrana za brtvljenje dilatacijskih, konstruktivnih i spojnih fuga, kao i pukotina.  

Sigunit® L-53 AF

Tekući akcelerator visokih performansi za mokro i suho prskane betone s visokim ranim čvrstoćama. Ne sadrži lužine niti kloride. 

Sikaplan® WP 1100-15 HL

Hidroizolacijska membrana za sve vrste objekata ispod zemljane površine. Membrana na bazi mekog PVC-a, homogena. Otporna na sve uvjete koji se pojavljuju pod zemljom, otporna na alge, mikroorganizme, hidrostatski tlak, itd. (prije Sikaplan 9.6 ili 14.6) Boja: žuto/crna. 

Sikaplan® WP 1100-20 HL

Sikaplan WP 1100-20HL je homogena hidroizolacijska membrana sa signalnim slojem, bazirana na polivinilkloridu (PVC-P). 

Sika® Injection-101

Visoko ekspanzivna PU pjena za injektiranje. 

SikaSwell® S-2

Elastična masa za brtvljenje na poliuretanskoj bazi koja u kontaktu sa vodom ekspandira, jednokomponentna. Primjena: za vodonepropusnost betonskih šahtova, prodora vode, cijevi, te za lijepljenje samoekspandirajućih izolacijskih traka