Univerzalno lijepljenje

Sikacryl®-S

Jednokomponentna masa za brtvljenje na bazi akrila, elastoplastična. Primjena: u unutarnjoj gradnji za materijale s vlastitom niskom čvrstoćom. Tvrdoća Shore-A: 15. Ugradnja: ručnim ili zračnim pištoljem. Temeljni premaz: kod poroznih materijala sa vodom 1:1 do 1:5. 

Sika® Firesil N

Jednokomponentna masa za brtvljenje na bazi silikona. Koristi se za brtvljenja na području industrije i građevinarstva koja su pod utjecajem povišenih temperatura. Otporno na temperature do 300 C.  

Sika BlackSeal®-1

Jednokomponentna masa za brtvljenje na bazi bitumena. Primjena: Brtvljenje spojeva kod dimnjaka i svjetlarnika, brtvljenje pukotina i rupa na bitumenskim krovovima. Prianja na brojne podloge poput betona, opeke, drva, metala, bitumena i sl. bez upotrebe prajmera. Ugradnja: ručnim ili zračnim pištoljem.  

Sika® Firestop Marine

Ekspandirajuće brtvilo visoke otpornosti na plamen, otporno na temperature do 1000 C. 

SikaBond®-F100

Trenutno, višenamjensko ljepilo za manje zahvate. Može se primijeniti na sve podloge, kao što su guma, drvo, metal, plastika, porculan i sl. 

Sika MaxTack®

Sika MaxTack, jednokomponentno snažno polimerno disperzivno moment lijepilo.