Zaštita betona

Sikagard® -550 W Elastic

Elastični zaštitni premaz u boji na akrilno disperzivnoj bazi. Primjena: za betonske površine, reparaturne mortove, mineralne žbuke, eternit i slične podloge kod kojih postoji opasnost od nastajanja riseva. Izvrstan kao zaštita od karbonatizacije i kod premoštavanja pukotina. Ugradnja: četkom, valjkom ili prskanjem. Potrebna najmanje 2 sloja. Boje: prema RAL ton karti. 

Sikagard® -545 W Elastofill

Elastični premaz na akrilno polimernoj disperzivnoj bazi. Primjena: kao visokoelastična masa za brtvljenje pora i premoštenje pukotina za beton i mineralne podloge. Završno se premazuje sa Sikagard-550 W Elastic Ugradnja: četkom, valjkom ili gumenim gleterom 

Sikagard®-551 S Elastic Primer

Temeljni premaz na bazi otapala, jednokomponentan. Primjena: kao temeljni premaz za Sikagard-550 W Elastic Ugradnja: četkom ili valjkom. 

Sikagard®-552 W Aquaprimer

Temeljni premaz na vodenoj bazi, jednokomponentan. Primjena: kao temeljni premaz na betonu i mineralnim žbukama prije nanošenja Sikagard-545 W Elastofill, Sikagard-550 W Elastic, Sikagard 675 W. Ugradnja: četkom ili valjkom. Prije nanošenja sljedećeg sloja najmanje vrijeme sušenja iznosi 4 sata. 

Sikagard®-700 S

Jednokomponentna reaktivna impregnacija na bazi siloksana. Primjena: za podloge od betona, cementne žbuke, opeku, kamen i sl. paropropustan i ne stvara film. Ugradnja: četkom, valjkom ili prskanjem. 

Sikagard®-703 W

Paropropusni vodoodbojni premaz za fasade na bazi silan / siloksana. Primjena: Zaštita fasada od površinskih voda bez utjecaja na propusnost zraka. Upotrebljava se na raznim podlogama (beton, mort, žbuka, opeka, kamen, azbestni-cement...)  

Sikagard®-704 S

Sikagard®-704 S je jednokomponentna reaktivna impregnacija male viskoznosti za betonske i cementne podloge na bazi mješavine vrlo aktivnih silana i siloksana.

Sikagard®-715 W

Sredstvo za uklanjanje algi i mahovine na bazi vode. Primjena: uklanjanje gljivica, lišajeva, algi, mahovine i ostale teške prljavštine s uobičajenih površina na zgradama, u zatvorenim i otvorenim područjima (krovovi, oluci, terase, balkoni, nadstrešnice, zidovi, podovi, drveni i plastični prozorski okviri) ili s ukrasnog kamena, nadgrobnih spomenika, donjeg dijela (trupa) plovila itd. Ugradnja: četkom, valjkom ili prskanjem u jednom sloju na očišćenu podlogu. 5-10 min. Nakon primjene isprati. 

Sikagard®-905 W

Impregnacija za učvršćenje površine, zaštitu od vlage i plijesni. Primjena: za unutarnje i vanjske površine (žbuka, mort, opeka, kamen), protiv salitre, plijesni, za učvršćenje slabih i prašnjavih podloga, te kao impregnacija prije završnog bojanja zida. UV otporan. Ugradnja: četkom ili valjkom u 1-2 sloja na očišćenu podlogu. 

Sikagard®-63 N

Epoksidna obloga s visokom kemijskom postojanošću, za silose, postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda, i sl. Primjena: kao abrazivno otporni materijal za zaštitu betona u silosima, postrojenjima za pročišćavanje otpadnih voda i sl. Vrijeme ugradnje na 20°C cca. 20 minuta. Ugradnja: četkom, najlonskim valjkom ili gleterom. 

Sikagard®-720 EpoCem®

Epoksidno-cementni mort za izravnavanje i brtvljenje u kemijski agresivnoj sredini. Primjena: za izravnavanje i zaštitu horizontalnih i vertikalnih betonskih površina, posebice u kemijski agresivnim područjima (postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda, kanalizacija, industrija i sl.). Ugradnja na mat vlažnu podlogu. Koristi se i za blokadu vlage u podlozi. Debljina sloja 0,5  

Sikagard®-680 S

Zaštitni premaz za beton. Transparentna verzija (bezbojna) isporučuje se pod imenom Sikagard®-680 S Clear Glaze

Sikalastic®-156

Cementni premaz visokih performansi premošćenja pukotina za elastično hidroizoliranje i zaštitu podloga na bazi cementa.

Sika MonoTop®-621 Evolution

Sika MonoTop®-621 Evolution je gotova mješavina morta armiranog staklenim vlaknima, umjetnim smolama modificiranih veziva i posebnim dodacima. Prisutnost modificiranih smola, sintetičkih vlakana i odabranih finih čestica agregata prispješuje svojstva prionjivosti morta - ova formulacija dovodi do najbolje prionjivosti na heterogene podloge, čak i kod prisutnosti ostataka boje različite kemijske baze.

Sikacrete®-213 F

Cementni vatrootporni mort koji se ugrađuje postupkom mokrog špricanja (posebno u tunelogradnji).

Sikagard®-706 Thixo Thixo

Sikagar®-706 Thixo je jednokomponentna impregnacijska krema na bazi reaktivnih silana. Proizvod je bez otapala, s ~80% udjela aktivne tvari. Zadovoljava najviše zahtjeve prema EN 1504-2 za hidrofobne impregnacije (dubina penetracije klase II i otpornst na cikluse smrzavanja / odrmzavanja). 

Sika® FerroGard®-903 Plus

INHIBITOR KOROZIJE