Briga o zaštiti okoliša

Sika je predana konceptu održivog razvoja. Ovaj vodeći koncept potiče ispunjenje svih potreba naše generacije bez rizika da buduće generacije neće moći zadovoljiti svoje potrebe. Ovakav koncept naglašava sveobuhvatni cilj koji management kompanije i njeni zaposleni postavljaju pred sebe u svakodnevnim aktivnostima. Na taj način su ekonomski, ekološki i društveni aspekti međusobno usklađeni i bolje povezani u zajedničku cjelinu.

Sika Croatia